Anikovichi Bol’shiye [Belarus] - Historical maps

Anikovichi Bol'shie, Anikovichi Bol'shiye, Anikovichi Bol’shiye, Аниковичи Большие

Maps

Thematic maps