Amkhovaya Vtoraya [Belarus] - Historical maps

Amkhovaja Vtoraja, Amkhovaya Vtoraya, Амховая Вторая

Maps

Thematic maps